Våra tjänster

Hem / Våra tjänster

Vårt servicekoncept inleds med en grundlig lägesanalys, där vi kartlägger de viktigaste kriterierna som berör flyttprocessen, som bedömning av t.ex;

  • läge
  • tidtabell
  • storleksklass
  • bottenlösning
  • utrymmeseffektivitet
  • byggnadsteknisk kvalitetsnivå
  • fastighetens servicestandard
  • bilplatsbehov och tillgänglighet
  • allmänna trafikförbindelser, mm.

På basis av erhållen information väljer vi de alternativ som bäst motsvarar kriterierna och därefter arrangerar vi visningar på diverse lokaler.  Följande steg efter urvalsprocessen är planering av den valda lokalen i samband med hyres- eller transaktionsförhandlingar och slutligen upprättande av hyreskontrakt eller köpebrev.

Vi står givetvis till tjänst i processens alla skeden, även i praktiska detaljer som underlättar flyttet.

Individuellt och Konfidentiellt!

Våra tjänster är kostnadsfria för företag som söker nya lokaler.