Kontorslägenheter konverteras till värdebostäder i Jugendhus vid Kaserntorget

Hem / Referenser / Kontorslägenheter konverteras till värdebostäder i Jugendhus vid Kaserntorget

Senaatin Notariaatti har sålt sex kontorslägenheter i hörnet av Fabiansgatan och Norra Magasingatan. Lägenheterna på 250 m2, 235 m2, 233 m2, 2×173 m2 och 141 m2 såldes med budgivningstävling till olika privatpersoner som konvertarar kontorslägenheterna till bostäder. Fem lägenheter ägdes av Försörjningsberedskapscentralen och en av Finska Vetenskaps-societeten.

Kontorslägenheter konverteras till värdebostäder i Jugendhus vid Kaserntorget